Fugle

..... Fugle .....

In de winter hebben we een hele kolonie vogels die komen eten van de mezenbollen en in het voederhuisje hun best komen doen aan het  eten . Ook onder weg kom ik soms wel wat tegen . Hier een paar foto's ervan , de meesten zijn gemaak van binnen uit door het raam .

Op foto's klikken voor vergroting

201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019

2019

201820182018201820182018201820182018201820182018201820182018201820182018201820182018201820182018201820182018201820182018201820182018201820182018

2018

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2017

Jonge grauwe vliegenvanger
Jonge groenvink

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

2016

21/1/2016
11/4/2016
6/4/2016
13/1/2016
26/1/2016
11/4/2016
11/4/2016
13/1/2016
7/4/2016
13/1/2016
13/1/2016
7/4/2016
29/3/2016
31/3/2016
29/3/2016
16/3/2016
16/3/2016
9/3/2016
26/1/2016
4/4/2016
28/4/2016
1/5/2016
2/5/2016
5/5/2016
5/5/2016
5/5/2016
5/5/2016
2/5/2016
5/5/2016
14/5/2016
14/5/2016
14/5/2016
20/5/2016
5/6/2016
6/6/2016
5/6/2016
7/6/2016
7/6/2016
10/6/2016
11/6/2016
11/6/2016
17/6/2016
17/6/2016
24/6/2016
24/6/2016
28/6/2016
28/6/2016
28/6/2016
28/6/2016
29/6/2016
29/6/2016
28/6/2016
29/6/2016
8/7/2016
9/7/2016
5/8/2016
5/8/2016
5/8/2016
5/8/2016
14/8/2016
28/9/2016
28/9/2016
20/11/2016
28/9/2016
28/9/2016
20/11/2016
28/9/2016
28/9/2016
20/11/2016


2015

30-5-2015
25/12/2015
3-2-2015
25/12/2015
25/12/2015
11-4-2015
1-8-2015
20-1-2015 Buizerd
10-6-2015 Koekoek
20-1-2015
25/12/2015
25/12/2015
25/12/2015
8/12/2015
25/12/2015
9-4-2015
19/11/2015
4-8-2015
20-1-2015
11-4-2015
5-2-2015 Kramsvogels
4-8-2015
25/12/2015
28-5-2015
10-6-2015
5-2-2015 Kramsvogels
10-6-2015 Koekoek
28-5-2015 Kraai
25/12/2015
13-8-2015
25-5-2015
28-6-2015
28-5-2015
29-6-2015
29-6-2015
29-6-2015
29-6-2015
29-6-2015
2-7-2015
25-7-2015
27-7-2015
11-4-2015
11-4-2015
8-4-2015
12-8-2015
12-8-2015
21-6-2015
11-4-2015
9-4-2015
8-4-2015
21/12/2015 Heilige Ibis
21/12/2015 Heilige Ibis
21/12/2015 Heilige Ibis
210/12/2015 Heilige Ibis
4-4-2015
17-3-2015
25-1-2015
19-22015
9-2-2015 Kramsvogel
4-2-2015
3-2-2015
29-6-2015
26-2-2015
25/12/2015
25/12/2015
25/12/2015

xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo

2014

2012 + 2013

Pimpelmees
Koolmees
Groenvink
Zwartkopmees
Pimpelmees
Roodborstje
Ringmus
Man merel
Kleine bonte specht
Botvink
Kleine bonte specht
Pimpelmees
Bosduif
Vink
Bosfazant
Merel
Vink man
Vink pop
Vink man
Vink
Buizerd
Gele schrijver
Gele schrijver
Gele schrijver
Bosduif
Goudvink man
Goudvink man
Goudvink pop
Goudvink pop
Eenden
Gele schrijver
Gele schrijver
Groenvink pop
Groenvink man
Heggemus
Koppel groenvinken
Zwanen
Vink
Goudvink man
Goudvink pop
Zwaan
Klaar voor vertrek naar zuiden
Tittelduif
Heggemus
Zwaan
Witte kwikstaart
Roodborstje
Koolmees
Wilde ganzen
Zwartkopmees
Koppel titelduiven
Wittekwikstaart
Boerenzwaluw
Boerenzwaluw
Koekoek
Koekoek
Zwarte kraai
Wilde zwaan
Kwikstaart
Jonge witte kwik
Jonge witte kwikstaart
Rietgors
Jonge rietgors
jonge rietgorzen
Jonge rietgors
Vlaamse gaai
Boeren zwaluw
Vlaamse gaai
Geelgorzen
Jonge zwaluwen
Jonge zwaluwen
Kudde mussen
Jonge kwikstaart wil in yaccusie
Wittekwikstaart
Aalscholver
Aalscholvers
Zwaan met jong
Jonge zwanen
Zwaluwen
Zwaan met jong
Gele schrijver